Fordítóiroda Győr honlapja

Olcsó és gyors fordítás, szakfordítás

A Fordítóiroda Győr küldetése, hogy magas színvonalon nyújtson fordítási, szakfordítási, vagy lektorálási szolgáltatást Győr, Csorna, Kapuvár, Nagycenk, Fertőd, Sopron, Pannonhalma, Tét, Halászi, Dunakiliti, Rajka környékén, ezzel is hozzájárulva a külföldi kapcsolatok ápolásához úgy magánszemélyek, mint cégek esetében, és megkönnyítse a kommunikációt, munkavégzést, munkavállalást és továbbtanulást mindenki számára.

A Fordítóiroda Győr magas minőségi irányelveket szem előtt tartva készíti el általános szövegek fordítását, de ugyanúgy vállaljuk jogi szakszövegek, gazdasági, pénzügyi témájú szakmai szövegek, vagy üzleti, ill. orvosi, gyógyszerészeti, egészségügyi, de akár műszaki területekhez kapcsolódó szakszövegek minőségi fordítását is.

Angol és német fordítás kedvezménnyel

A nagy érdeklődésre tekintettel elhatároztuk, hogy angol és német nyelvű fordításainkon belül külön kategóriát hozunk létre olyan megrendelésekhez, amelyek a külföldi munkavállalásra, továbbtanulásra készülők által igényelt dokumentumokra vonatkoznak. Ebbe a kedvezményes kategóriába tartoznak az alábbi fordítások: erkölcsi és más hatósági bizonyítványok, a kétoldalas, kemény kötésű bizonyítványok, így pl. gimnáziumi és szakközépiskolai érettségi bizonyítványok, szakmunkás bizonyítványok, technikusi bizonyítványok, szakmai oklevelek, OKJ-s bizonyítványok, egyetemi diplomák, orvosi szakvizsga oklevelek, főiskolai oklevelek, nyelvvizsga bizonyítványok. Kedvezményes kategóriába taroznak még az anyakönyvi kivonatok: születési anyakönyvi kivonat, házassági anyakönyvi kivonat, valamint a kártya formátumú igazolványok: személyi igazolvány, lakcímkártya, jogosítvány és az iskolalátogatási igazolás. Ezen dokumentumok fordítását akciós áron vállaljuk.

Lektori munka

A Fordítóiroda Győr nem csak szakfordítást, hanem lektorálást is végez megrendelői részére. A lektori munka során a fordítások szakmai és nyelvi szempontok alapján kerülnek ellenőrzésre. Így pl. összehasonlítjuk a lefordított (úgynevezett célnyelvi) szövegeket az eredetivel, és szükség szerint nyelvhelyességi, stilisztikai korrektúrázást végzünk a célnyelvi szövegen. A nyelvi lektorálás mellett szakmai lektorálást is nyújtunk igény szerint. Ekkor az adott szakmában tapasztalt kollégáink készítik el a korrektúrát, akik jártasak az adott szakterület terminológiájában is.

Magas színvonal, magas követelmények

A Fordítóiroda Győr rendkívül magas elvárásokat támaszt a közreműködő szakfordítókkal szemben: minden munkatársunk szakirányú végzettséggel rendelkezik, de elvárás még a nagy teherbírás, a rugalmasság, és alapvető követelmény a titoktartás is.

Nyelvek, melyeken fordítunk

A Fordítóiroda Győr a következő nyelveken készít fordításokat: angol, német, francia, olasz, horvát, szerb, szlovén, szlovák, cseh, lengyel, orosz, ukrán, spanyol, portugál, bolgár, román, dán, holland, finn, norvég, svéd, török, görög.

Bővebb információkért és személyre szabott ajánlatunk megkéréséhez kérjük, látogasson el a www.forditoirodaonline.hu honlapunkra.

Gyakran ismételt kérdések

Gyakori
kérdések

Mi a célszöveg?

Az elkészült, vagyis lefordított szöveg.

Utalhatok-e Euróban?

Amennyiben a fordítás díját Euróban szeretné utalni, a számlán szereplő összegen felül +2.000.- Ft-ot kell utalnia, mert a bank ennyit von le átváltási költségként.

Mi a forrásszöveg?

A fordítandó szöveg.

Hiteles, hivatalos, záradékolt fordítás?

Fordításainkat kérésre tanúsítással látjuk el. A bizonyítványok, okmányok és szerződések fordítását fordítóirodánk záradékával és bélyegzőjével látjuk el, ami igazolja, hogy a fordítást az Online Fordítóiroda készítette, és az tartalmilag megegyezik a forrásnyelvi dokumentummal. A fordítást az eredeti dokumentummal összefűzve adjuk át.

Mi a karakter?

Egy szövegszerkesztővel készült szöveg legkisebb egysége. A karakter lehet betű, vagy szám, vagy írásjel, vagy szimbólum.

Mi a célnyelv?

Amelyik nyelvre a fordítást kéri.

Milyen módon fizethetek?

Fizethet átutalással az e-mailben megküldött számlaszámra, vagy rózsaszín csekkel.

Mi a forrásnyelv?

A fordítandó szöveg nyelve.

Mi az a lektorálás és mikor van rá szükség?

A lektorálás az elkészült fordítás más fordító által történő ellenőrzése, a Megbízó külön kérésére. Ilyenkor a fordítást nyelvhelyesség és/vagy szakmai szempontból, ill. stilisztikailag ellenőrzi egy második fordító, amely által biztosítjuk azt, hogy ne kerülhessenek a szövegbe oda nem illő szakkifejezések és kijavítjuk az esetleges apróbb hibákat. Olyan esetben javasolt a lektoráltatás (amit általában anyanyelvi lektorokkal végzünk), amikor a fordításnak tökéletesnek kell lenni, pl. publikációk, nyomtatásba kerülő anyagok,stb.
A fordítás díja alap esetben nem tartalmazza a lektorálást, azt külön kell megrendelni.

Mi a vállalási határidő?

Amikorra vállaljuk, hogy elkészítjük a fordítást. A vállalási határidőbe a megrendelés/a fordítás leadásának a napja és az átadás/számla megküldésének/postázás napja nem számít bele.
Egy munkanapra 10.000 karakter mennyiségnyi fordítást vállalunk.
A 08.00-16.00 óra között beérkezett megrendelést tudjuk aznapi megrendelésnek tekinteni, a 16.00 óra után beérkező megrendelés a következő napi dátummal kerül rögzítésre.

Kik készítik a fordítást?

A fordításokat minden esetben az adott területet – és természetesen a nyelvet és a kultúrát – kiválóan ismerő szakfordítói vizsgával rendelkező szakfordítók készítik, akik nem csak „lefordítják” a szöveget, hanem az adott nyelv és kultúra sajátosságainak megfelelően adják vissza.

Mi az elszámolás alapja?

Általában a lefordított szöveg alapján számoljuk ki a fordítási díjat. A szöveg karaktereit számoljuk szóközökkel együtt és ezt szorozzuk be a vonatkozó fordítási díjjal. Az elszámolás alapját a Word szövegszerkesztő statisztikája, Eszközök -> Szavak száma -> Karakterek száma szóközökkel, ill. Windows 7-ben a képernyő bal alsó sarkában a Szavak száma -> Karakterek száma szóközökkel menüpont adja.

Jogosultak Önök hiteles fordítást kiadni?

Magyar nyelvű dokumentumok fordítása idegen nyelvre

A külföldi munkahelyek, iskolák, hatóságok általában elfogadják hitelesként a megfelelő jogosítvánnyal rendelkező személy vagy cég (például a Caliban Fordítóiroda) által kiállított záradékkal, aláírással és pecséttel ellátott fordítást is (hivatalos fordítás).
Ilyenkor az idegen nyelvű fordítást, melyen az adott nyelven szerepel a hivatalos záradék szövege, a magyar másolat elé helyezzük és a két dokumentumot nemzeti színű szalaggal összefűzzük, és ismét lepecsételjük. Ezért külön költséget nem számolunk fel. Záradékolást azonban kizárólag a saját irodánk fordítói által készített fordításokra vállalunk. Magyarországon azonban vannak egyes állami hivatalok, ahol ragaszkodnak az OFFI (Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda) által készített és hitelesített fordításokhoz, ezért a fordítás megrendelése előtt javasoljuk, hogy érdeklődje meg, ott, ahol a fordítást le kell adnia.

A hiteles fordítások elvégzésére az alábbi törvényi hivatkozás biztosítja számunkra a lehetőséget:

"24/1986. (VI. 26.) MT rendelet a szakfordításról és tolmácsolásról: 6/A. § Cégkivonat hiteles fordítására, valamint a cégjegyzékbe bejegyzendő adatoknak és cégiratoknak az Európai Unió bármely - a cég választása szerinti - hivatalos nyelvére történő hiteles fordítására a szakfordító vagy szakfordító-lektor képesítéssel rendelkezők is jogosultak."

Milyen formában küldik vissza a lefordított anyagot?

Tanúsítással ellátott fordítás esetén papírformában, postai úton, egyéb fordítások esetén – és amennyiben nem igényli a kinyomtatott formátumot – Word vagy (nagyobb file méret esetén) PDF dokumentumként küldjük vissza a lefordított anyagot a forrásszöveg formai alakját megtartva.

Hogyan juttathatom el önöknek a fordítandó dokumentumot?

Elektronikus formában - A leggyorsabban akkor kapjuk meg a fordítandó dokumentumot, ha e-mailben vagy e-mail mellékleteként küldi el nekünk. A melléklet lehet Word, PDF, JPEG vagy Excel file, vagy más támogatott formátum.

Postai úton - Hagyományos postai feladással küldhetők el olyan dokumentumok, melyek megkövetelik, hogy a fordítás az eredeti dokumentumhoz legyen csatolva (pl. erkölcsi bizonyítvány), vagy nagyobb volumenű dokumentációk, pl. gépkönyvek.

Milyen felárak vannak?

Az Online Fordítóiroda csak sürgősségi felárat alkalmaz, ami függ a fordítás mennyiségétől. Normál áron 10.000 karakter/munkanap fordítást vállalunk. A fordítás megrendelésének napja és átvételének napja nem számít bele a határidőbe.